Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biblioteki, 1. Praskiego Pułku 31

Siedziba Biblioteki spełnia częściowo podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Biblioteka Główna mieści się na parterze w trzykondygnacyjnym budynku. Przy bramie do Biblioteki znajduje się pochylnia z podjazdem dla osób na wózkach prowadząca do wejścia.
 2. Przestrzeń komunikacyjna wewnątrz budynku jest częściowo wolna od barier poziomych i pionowych. Poziom antresoli jest niedostępny dla użytkowników poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń dla użytkowników na poziomie 0.
 4. W wypożyczalni jest antresola z regałami na książki, na którą nie mają dostępu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (schody - 13 stopni).
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 7. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu
  lub online.
 8. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Przed budynkiem brak jest oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 1 (Stara Miłosna), ul. Jana Pawła II 25

Filia mieści się w piwnicy bloku mieszkalno-usługowego.

 1. Budynek jest wyposażony w podjazdy umożliwiające wejście do niego osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 2. W budynku znajduje się winda, która umożliwia dotarcie do Biblioteki osobom niepełnosprawnym.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu
  lub online.
 6. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 2 (Zielona), ul. Podleśna 38

Biblioteka mieści się w nowoczesnym budynku. Do budynku można wejść, wjechać wózkiem z poziomu chodnika.

 1. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna dla użytkowników od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).
 1. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń na poziomie 0.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu
  lub online.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Przed budynkiem brak jest oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Nr 3 (Wola Grzybowska), ul. Starzyńskiego 21

Biblioteka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku Ośrodka Kultury na poziomie pierwszego piętra.

 1. Budynek nie posiada windy, nie ma możliwości dotarcia do Biblioteki dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (schody - 22 stopnie).
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu
  lub online.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Przed budynkiem brak jest oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.